ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ซอยนาเกลือ 16/1
1.แก้ไขเสาแรงต่ำหัก
2.ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
26/02/2561 09:00
26/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ