ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ประปาบ้านหนองหิน ถึง BUA1S-20
ปักเสาและพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
ไฟดับเวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บริษัท กิมซุนไอซ์ปากคาด จำกัด (โรงน้ำแข็งห้วยเดือนห้า)
18/09/2562 08:00
18/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด