ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูง
04/02/2563 09:00
04/02/2563 16:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
สินชัย ชูอำนาจ
ลำดับดาวน์โหลด