ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (ทางเข้าวัดซุ้มกระต่าย)
ดำเนินการตอกเสาเข็มบริเวณหมู่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
(ทางเข้าวัดซุ้มกระต่าย)
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
03/02/2563 09:30
03/02/2563 12:00
กฟอ.สรรพยา
056-499253
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด