ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามมิตซูพันล้าน ถึง ตรงข้ามร้านคุณาสิน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/07/2565 09:00
26/07/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด