ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 3 บ้านไผ่รส ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง
10/02/2563 08:30
10/02/2563 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด