ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานจากบ้านสีถาน ตำบลหนองบัว - สะพานแม่น้ำมูล - ประปาบ้านขาม- ไฟเดกษตรบ้านขาม(ข้างแม่น้ำมูล) โรงเรียนบัวน้อยวิทยา บ้านขาม วัดป่าบ้านขาม บ้านบัวน้อย (โซนทางหน้าวัด) บ้านโนนปอล่าง ตำบลบัวน้อย
17/01/2565 09:00
17/01/2565 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
วราวุฒิ สีวันดี
ลำดับดาวน์โหลด