ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โกรกสำโรง ต.ครบุรี อ.ครบุรี
1.ย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 6 ต้น
2.ย้ายจุดติดตั้ง Dropout Fuse จำนวน 3 ชุด
13/05/2562 09:00
13/05/2562 16:00
กฟอ.ครบุรี
0858609511
โสภณ พิทยภัทร