ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยโปร่ง ม.6
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนเสาแตกร้าว
24/09/2563 09:00
24/09/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด