ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกปิงโค้ง ถึง เขตต่ออำเภอไชยปราการ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ สามแยกปิงโค้ง ถึง เขตต่ออำเภอไชยปราการ (ถนนหมายเลข107 กม.84 ถึง กม.109) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่าย จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันจันทร์ ที่14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น.-16.30น. มีผลทำให้ผู้ใช้ไฟในพื้นที่ ตั้งแต่ สามแยกปิงโค้ง ถึง เขตต่ออำเภอไชยปราการ (ถนนหมายเลข107 กม.84 ถึง กม.109) ได้แก่ บ้านปิงโค้ง บ้านปางเฟือง บ้านปางโม่ บ้านห้วยลึก บ้านออน บ้านป่าตึงงาม บ้านถ้ำแกลบ บ้านห้วยจะค่าน บ้านหนองเต่า บ้านขุนห้วยไส้ บ้านหนองแขม บ้านนาน้อย และ บ้านหัวโท มีการดับกระแสไฟฟ้า ตามรายละเอียดข้างต้น
14/06/2564 09:00
14/06/2564 17:00
กฟอ.เชียงดาว
053-046818
ธัชนนท์ ขัติยะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ