ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนชลประทาน ซอย 1 – ซอย 9 หมู่ที่ 2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปักเสาแซมไลน์ จำนวน 2 ต้น และ รื้อถอนเสา จำนวน 1 ต้น กีดขวางทางเข้า - ออกผู้ใช้ไฟ
18/09/2563 09:00
18/09/2563 13:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ