ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟหมู่บ้านในสวน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้านในสวน ถึงบริเวณ ตลอดปลายสายไฟฟ้า ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
23/07/2564 09:00
23/07/2564 16:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง