ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางนาดูนถึงปากทางบ้านโต้น
เพิ่มขนาดหม้อแปลงนางสุริภาพร ชารีวัน บ้านโพธิ์ทองปากทางนาดูน ไลน์ ฟีดเดอร์ 9 สฟฟ.พยัคฆภูมิพิสัย หม้อแปลงติดตั้งเป็นหม้อแปลง กฟภ. ขนาด 250 KVA จำนวน 1 เครื่อง
09/07/2564 09:00
09/07/2564 16:30
กฟจ.มหาสารคาม
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ