ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนชยางกรู(บายพาสนครพนม-ธาตุพนม)บ้านน้อยใต้,อู่เฉลิม,โรงแช่แข็ง,โรงน้ำแข็งวารีเทพ
PEAนครพนม จะทำการปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้านครพนม2
21/11/2562 08:00
21/11/2562 17:00
กฟจ.นครพนม
065-6250956
พิเชษฐ์ ภูโอบ
ลำดับดาวน์โหลด