ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยไม้ขาว 7 ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยไม้ขาว 7 ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานย้ายเสาแรงสูง นายพิรุณฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Soi MaiKhao 7 Moo 4 MaiKhao Sub-district, Thalang District, Phuket On Wednesday, 16 March 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
16/03/2565 09:00
16/03/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร