ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 ต.แก้วฟฟ้า ม.6,7,8 ต.บางซ้าย ม.1-8 ต.วังพัฒนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16/02/2562 08:30
16/02/2562 16:30
กฟอ.บางซ้าย
035-375900
สดายุ ประทุมปี
ลำดับดาวน์โหลด