ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA08VB-01 (สฟฟ.จอมทอง) – CEA08VS-110 (Sf6#อุดรออโต้ซาวด์)
- เชื่อมแคล้มป์ ไลน์เมนแรงสูงหน้าวัดด้าง
- ปลดแคล้มป์ ไลน์แยกแรงสูง บ.แม่กลางลุ่ม
17/07/2564 08:30
17/07/2564 10:00
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด