ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกธงชัย ถึง ซอยลานมันเนินไร่ ปั้มน้ำมัน ปตท.บ้านดินรีสอร์ท บริษัทไทยซินเซีย บริษัท คิวมิวเลท พลัส วัดพรสวรรค์ หอพักเจริญสินธานีเกตเวย์ ซอยลานมันเนินไร่
ทำการตัดหัวเสาไฟฟ้าที่สูงติดสายระบบ 115 เควี หน้าวัดพรสวรรรค์
26/01/2563 08:00
26/04/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด