ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไปวัดสุทธิวราวาส (กลางคลอง) ที่จัดสรรสะพานทองพันท้าย หมู่บ้านพฤกษาพระราม 2 วัดสุทธิวราวาส (กลางคลอง) คลองหน้าวัด เรือโบราณ คลองครูใจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
07/08/2565 08:00
07/08/2565 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด