ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่หน้า บ.อันดามัน จก. ถึง แนวคลองย่ายซื่อ แนวถนนพระรามที่ 2 (ขาออก กทม.)[ผกส. PEA Samutsakhon]
ย้ายแนวระบบสายส่ง 115 เควี
15/09/2562 08:00
15/09/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด