ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกเปือยน้อย อ.บ้านไผ่
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/08/2562 09:00
27/08/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
043-274-157
สุรศักดิ์ จันทร์ขาว
ลำดับดาวน์โหลด