ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอบมาบ 2 หนองใหญ่ 10
รืชชชรื้นถอนเสา 9 เมตร จำนวน 8 ต้น
07/08/2562 09:00
07/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด