ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยไอยรา 1 , ซอยเทศบาล 4 , ซอยเทศบาล 3 และซอยเทศบาล 2 ท้ายซอย
ตัดจ่ายระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง (ชั่วคราว)
17/02/2562 08:30
17/02/2562 16:30
กฟอ.คลองหลวง
02-5987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง