ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA4S-11 ถึง DDE กลาง บ.คำไผ่ (ก่อน TR)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง , ติดตั้ง SF6 พื้นที่ไฟดับ เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านโป่งเปือย , บ้านนาแวง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย ,
24/09/2562 08:00
24/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด