ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนมิตรภาพ(ฝั่งตะวันตก) อ.บ้านไผ่
ขอนแก่นเซรามิค-บ้านโนนกล้วยหอม
02/10/2564 09:00
02/10/2564 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
043274157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด