ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองยาว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 09.00 น. และเวลา 17.00 ถึง 18.00 น. (ดับไฟฟ้าชั่วขณะครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า และ เย็น) ผลกระทบบริเวณ เส้นทางถนนหลักจากสถานีไฟฟ้าลาดยาว ถึง ฟาร์มจระเข้บ้านหนองเบน (เฉพาะฝั่งขาเข้าลาดยาว), ร้านบุญมีการเกษตร, ปากทางแยกเข้าวัดหนองนมวัว, บ้านหนองยาว, บ้านดอนตะเคียน, บ้านหนองหูช้าง, บ้านนกคลาน, บ้านหนองพลับ, บ้านหนองผำ, บ้านวังยิ้มแย้ม, บ้านน้ำลึม, บ้านกระทุ่มลาย, บ้านวังกระพงษ์ , บ้านดงยาง , ท่าข้าวพิมจิรภา , บ้านเขาสมุก , บ้านวังสวัสดี , บ้านดอนเปร็ง , บ้านดงหนองหลวง , วิหารแดนสุขาวดี , บ้านถ้ำฤาษี , วัดศรีอุทุมพร , บ้านน้อย , บ้านดงตาแวน , บ้านถ้ำบ่อยา , บ้านผาแดง , บ้านเขาหลวง , บ้านโปร่งดินแดง
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับชั่วขณะ ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า และ เย็น จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
11/11/2563 09:00
11/11/2563 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด