ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริเวณทางเข้าฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณทางเข้าฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
11/10/2564 09:00
11/10/2564 16:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036507079
อิศรา ตรงต่อกิจ