ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านแม่ต๋ำป่าลานคำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/01/2565 09:00
17/01/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด