ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ตาคลี (บางส่วน) จ.นครสวรรค์
บริเวณซอยมาลัย ต.ตาคลี 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.
บริเวณหน้าปั๊มเอสโซ่เก่า ต.ตาคลี 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
บริเวณหมู่บ้านปาริชาติ ต.ตาคลี 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น. , 13.00-14.00 น. และ 14.00-15.00 น.
บริเวณหมู่บ้านกาญจนา ต.ตาคลี 13 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น.
13/03/2563 09:00
13/03/2563 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 / 056-261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด