ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันก่อเหียง (ฝั่งขวาขาไปอำเภอป่าแดด) , บริษัท หาญเจริญคอนกรีต,บ้านร้องหลอด,บริษัทโนบูว่า,อบต.เมื่องพาน,โรงฆ่าสัตว์ CP ,บ้านเหมืองง่า, หจก.เอ็ม.เค วอร์เตอร์, บ่อกุ้งบ้านเหมืองง่า, ปั๊มน้ำมัน PT บ้านสันก่อเหียง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
19/05/2565 08:00
19/05/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด