ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเนินไฮ หมู่ 9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (ช่วงปากซอยวัดนิโครธาวาส)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านเนินไฮ หมู่ 9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (ช่วงปากซอยวัดนิโครธาวาส)
11/08/2565 08:30
11/08/2565 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด