ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหมอไพโรจน์ ถึง บ้านไก่เถื่อน ถนนอุดร-หนองคาย ฝั่งทิศตะวันตก ต.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ย้ายแนวเสาระบบจำหน่ายแรงสูง รองรับงานก่อสร้างทางยกระดับ
18/01/2562 09:00
18/01/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด