ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคำเกิ้ม,หมู่บ้านข้างบริษัท ทีโอที
PEAนครพนมจะทำงานปักเสา พาดสายส่ง115kv บริเวณบ้านอัมพร2 ,บ้านคำเกิ้ม,หมู่บ้านข้างบริษัท ทีโอที ถนนนครพนม-ท่าอุเทน(ฝั่งซ้ายมือ)เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
23/04/2563 09:00
23/04/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด