ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ห้วยยายมุกฝั่งโป่ง (2)
เปลี่ยนสายแรงสูง
22/09/2563 09:00
22/09/2563 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด