ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.แวงใหญ่
เชื่อม DDE.คืนสภาพการจ่ายไฟ
25/09/2563 14:00
25/09/2563 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด