ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านถ้ำปลา (ฝั่งทิศตะวันตก)
1.เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง
2.พาดสาย SAC 50 ต.มม. ระยะทาง 120 ม.
12/02/2565 09:00
12/02/2565 16:30
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด