ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอนาเชือก
ดับไฟปฏิบัติงานย้านแนเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้แขวงการทางมหาสารคามดำเนินการขยายยผิวการจราจรและวางท่อระบายน้ำ
05/04/2561 09:30
05/04/2561 16:30
กฟจ.มหาสารคาม
085-0094783
วิจิตร ลุนลุด
ลำดับดาวน์โหลด