ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE พังเทียม ถึง โรงพยาบาลพระทองคำ
พาดสาย sac ระยะทาง 1000 เมตร
ปักเสาขนาด 22 เมตร จำนวน 23 ต้น
ปักเสาขนาด 12.20 เมตร 20 ต้น
19/09/2562 08:30
19/09/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ