ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนศรีสุนทร ตั้งแต่หน้าบริษัท เกรท โกลฟ ถึง บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนศรีสุนทร ตั้งแต่หน้าบริษัท เกรท โกลฟ ถึง บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง ขยายเขตฯ นางถนอมจิต จันทร์ประทิน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Srisuntorn Road From In front of Great Glove to Food Project Moo 7 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 13 January 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
13/01/2565 09:00
13/01/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร