ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล 16 , 18 , 22
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงต่ำ 95 ต.มม. 0.60 วงจร-กม.
27/05/2564 09:00
27/05/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด