ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโลตัสสว่างแดนดิน-ปิติแทรกเตอร์สว่างแดนดิน
ดับไฟเพื่อปักเสาพาดสายแรงสูงหุ้มฉนวน
21/09/2563 09:00
21/09/2563 17:00
กฟจ.สกลนคร
0819743637
วัชรพงษ์ คำสมัคร
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารอนุมัติดับไฟ