ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูงวงจรที่ 3 สถานีพะเยา 1 ฝั่งทิศตะวันตก จากสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ถึง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
09/07/2564 08:00
09/07/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
0823867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด