ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกวัดสง่างาม ถึงอนามัยท่างาม ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับเป็นเงลา 2 วัน วันที่ 16 ก.พ 64 และวันที่ 25 ก.พ 64
16/02/2564 07:30
16/02/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด