ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางซอย มรกต7 ถึงบริเวณโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
ตรวจสอบแก้ไขระบบจำหน่ายเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก
29/05/2564 09:00
29/05/2564 12:00
กฟอ.วิเชียรบุรี
056-928144
นิวัฒน์ จันทร์เหลี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ