ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองมะงง หมู่4 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ดับไฟตอกเสาเข็มก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยนายาว
15/10/2563 08:00
15/10/2563 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด