ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
น้ำตกวังบัวบาน - วัดผาลาด
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อย้ายระบบไฟฟ้าแรงสูง
12/01/2565 09:00
12/01/2565 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด