ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านแม่หลู้ถึงบ้านห้วยแม่ต้า
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/11/2563 09:00
23/11/2563 16:00
กฟจ.แพร่
054-581-612
เสน่ห์ ศิริวาท
ลำดับดาวน์โหลด