ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ่อเจ๊ก ถึง บ้านเขาพระ
วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. มีงานดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่แยกบ่อเจ๊ก ถึง บ้านเขาพระ ตามเอกสารครับ
14/09/2562 09:00
14/09/2562 12:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226
วีรวัฒน์ ปลั่งดี