ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดงหมากยาง บ.ท่าโพธิ์คุ้ม รร.บ.โนนสา บ.นาคำ บ.โนนวังเยี่ยม บ.โนนทรายทอง บ.ไร่สุขสันต์ดับ ดับไฟ 08.00-17.00 โรงงานยางเซาท์แลนด์ โรงงานย่านฉางดับไฟ เวลา 08.00-12.00 น.
พาดสายเคเบิลอากาศ 185 ต.มม.
15/02/2562 08:00
15/02/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด