ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกไฟแดงบ้านอำเภอ - วัดทุ่งละหาร - หน้า Big-C ห้วยแขวง
ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงรองรับระบบ UG รถไฟความเร็วสูง
27/01/2564 08:00
27/01/2564 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
จีรวัฒน์ แก้วเกียน
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟฟ้าดับ